Veřejná obchodní společnost

-> soupis jmění
-> zahajovací rozvaha-> otevření účetních knih

Společenská smlouva - obsah:

1) vklady společníků - splatnost (termíny), forma, výše

2) určuje podíl společníků na majetku V. O. S.

3) zda v.o.s. bude tvořit rezervní fond (není to povinné) 221,211/427

4) zabývá se rozdělením zisku, nebo vypořádáním ztráty

Zisk připadající společníkům -> podávají daňové přiznání

v.o.s. neúčtuje o daních z příjmů, dani z příjmů fyz. osob podléhají společníci

Postup zdaňování:

1 společník -> daňový základ

- SZ a ZP (v případě, že za společníky toto pojištění neplatila v.o.s.)
- odčitatelné položky
upravený základ daně -> daň z příjmů

Společníci - 2 typy

  1. společníci, kteří nejsou chápáni jako zaměstnanci (v daň. přiznání nebude mít příjmy ze závislé činnosti) - v průběhu roku si vybírají zálohy na podíly na zisku (na konci roku vyúčtování)

SZ a ZP

Účtování podílů společníků na zisku
výplata záloh 364/221
zjištěn zisk 596/364 -> zisk byl menší než vyplacené zálohy 354/364
převod účtu 596 na účet 710

2. společníci jsou v pracovně právním vztahu, jejich příjem je příjmem ze závislé činnosti

522/366

- nemůže být zaměstnancem, pokud vykonává činnost, pro kterou byla v.o.s. zřízena (truhlárna - truhlář)

cestovné je stejné jako u individuálního podnikatele - až po 12 h na cestě

Zahajovací rozvaha - příklady

1) Společnost BOTA - 3 společníci, 23. 2. společenská smlouva, 15. 3. zápis do OR
pan Malý - vložil na Bú 100 000 Kč ( 50 000 Kč k 15. 3.; 50 000 Kč k 15. 5. )
paní Střední - vložila osobní automobil v hodnotě 100 000 Kč
paní Velká - půjčuje do Pokladny 50 000 Kč a vkládá počítač a software 50 000 Kč
-> z peněz vložených do pokladny bylo před vznikem společnosti zaplaceno:
sepsání SS 4 500,--
kolky 300,--
zápis do OR 2 000,--
živnostenské listy 3 000,--
společnost tvoří základní jmění
sestavit 2 rozvahy
    a) pan Malý nedělí vklad
    b) pan Malý vklad dělí

A)

Zahajovací rozvaha k 15. 3. 1997

100 000,-- Základní jmění 250 000,--
Pokladna 40 200,-- Ost. záv. ke spol. 50 000,--
SMV 150 000,--
KNPO 9 800,--
Celkem 300 000,-- Celkem 300 000,--

B)

Zahajovací rozvaha k 15. 3. 1997

50 000,-- Základní jmění 250 000,--
Pokladna 40 200,-- Ost. záv. ke spol. 50 000,--
SMV 150 000,--
KNPO 9 800,--
Pohl. za ups.VJ 50 000,--
Celkem 300 000,-- Celkem 300 000,--

 

2) Společnost OKNO - 18. 2. sepsána SS, zápis do OR 14. 4. , 3 společníci
pan Klika - vkládá garáž jako dílnu za 200 000 Kč
pan Rám - vkládá do pokladny 20 000 Kč, na Bú 10 000 Kč, slibuje do 3 měsíců vložit na Bú 70 000,--
pan Sklo - půjčuje zařízení truhlářské dílny 100 000 Kč, vkládá dřevo v hod. 100 000 Kč

pan Rám zaplatil 70 000 Kč 28. 7. , ve SS je úrok 12 % p.a. (30,360)

každý ze společníků má na konci roku nárok na 10 % p.a. ze svých vkladů

Zahajovací rozvaha k 14. 4.

Budova 200 000,-- Základní jmění 400 000,--
Pokladna 20 000,--  
10 000,--
Pohl. za ups.VJ 70 000,--
Materiál 100 000,--
Celkem 400 000,-- Celkem 400 000,--

Na konci roku

penále
p. Rám (70 000 * 0,12 / 360) * 70 = 1633,30

úroky
p. Klika (200 000 * 0,1 / 360) * 312 = 17 333,33
p. Rám (30 000 * 0,1 / 360) * 312 = 2 600,--
            (70 000 * 0,1 / 360) * 152 = 2 955,56
p. Sklo (100 000 * 0,1 / 360) * 312 = 8 666,67

Účetní případy na konci roku:

odpisy - zřizovací výdaje nejdéle do 5 let (účetní odpisy = daňové odpisy)
komplexní náklady příštích období 555/382
závazky 365/211