Příkaz REPEAT ... UNTIL

(příkaz s podmínkou na konci)

repeat.gif (1106 bytes)Příkaz repeat zajistí předem neurčený počet opakování jednoduchého nebo složeného příkazu. Příkaz se provede vždy nejméně jednou.

repeat příkaz until výraz;

Příkaz repeat obsahuje, podobně jako while, výraz, který řídí opakované provádění vnořeného příkazu. Výraz musí být standardního booleovského typu a vyhodnocuje se po provedení vnořeného příkazu. Provádění vnořeného příkazu se opakuje tak dlouho, dokud není hodnota výrazu True.