Kontrola parity

  pix44_1.gif (2514 bytes)

Tabulka neekvivalence:

A B Y
0,00 0,00 0,00
0,00 1,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1,00 1,00 0,00

Integrovaný obvod:

pix44_2.gif (1986 bytes)

 

Jelikož se informace přenášejí mezi různými jednotkami, může dojít vlivem rušení ke změně této informace. Proto se přenos kontroluje pomocí dalších bitů přidaných k užitečným bitům, přičemž hodnoty přidaných bitů závisí na užitečné informaci. Jsou-li shodné při vysílání i příjmu, jsou data platná. Opačně v zařízení je pak zvolen speciální postup (parity error). Využívá se funkce neekvivalence.


Funkce neekvivalence má pro více proměnných hodnotu:

1 - když je počet proměnných s hodnotou 1 lichý
0 - když je počet proměnných s hodnotou 1 sudý

 

Změna počtu x proměnných:

Nezmění hodnotu funkce, je-li počet x sudý.
Změní hodnotu funkce, je-li počet x lichý.

 

1. Výpočet paritního bitu pro sudou paritu

Paritní bit přidaný k užitečné informaci má hodnotu:

0 - je-li počet jedniček v užitečné informaci sudý nebo nulový
1 - je-li počet jedniček v užitečné informaci lichý

Hodnota funkce neekvivalence se provádí mezi všemi informačními bity.

2. Výpočet paritního bitu pro lichou paritu

Paritní bit pro lichou paritu má hodnotu takovou, aby počet jedniček v přenášené informaci byl lichý=>paritní bit pro lichou paritu se získá stejným mechanismem jako pro sudou, přičemž stačí negovat jedinou proměnnou a1 nebo výsledný paritní bit.