Konfigurace počítače

pix8_1.gif (4276 bytes) Z důvodu zajištění více paměti dělí DOS command.com na dvě části:

 

Druhy pamětí:

 

Výpis obsahu paměti:

C:\>MEM /DEBUG pro tisk C:\>MEM /DEBUG >PRN (v hexadecimálním kódu)

lépe:

C:\>MEM /CLASSITY pro tisk C:\>MEM /CLASSITY >PRN

 

EXTENDED MEMORY

Tento typ paměti se může využívat pouze pro počítače s procesory 80286 a výše, je to paměť nad 1MB a DOS ji může využívat až po instalaci ovladačů rozšířené paměti. Ovladače řídí komunikaci mezi programem a konkrétním zařízením (klávesnici, obrazovkou). Obslužné programy pro ovládání základních vstupů a výstupů (diskové jednotky) se instalují do operační paměti automaticky jako součást operačního systému. Další ovladače se instalují přes DEVICE do základní paměti a přes DEVICEHIGH do rozšířené. Uvádějí se v config.sys a mají význam při zavádění systému.

V MS DOS 6 jsou standardně ovladače:

ANSI.SYS - rozšíření ovládání standardního vstupu a výstupu pomocí ESC sekvencí

DRIVER.SYS - je způsob komunikace s diskovou jednotkou

DBLSPACE.SYS - umístění mapovacího souboru v operační paměti (řídí přístup na komprimovaný disk)

HIMEM.SYS - využívá rozšířené paměti na počítačích s procesorem 80286 a vyšším

INTERLNK.EXE - komunikace přes standardní rozhraní počítačů

RAMDRIVE.SYS - vytváří virtuální diskovou paměť v operační paměti

SMARTDRV.SYS - zrychluje práci procesoru a snižuje dobu přístupu k informacím na disku

EMM386.EXE - zajišťuje přístup do horní části paměti na počítačích s procesorem 80386 a vyšším

SETVER.EXE - načte do paměti tabulku programu s určením verze systému, pro kterou byly vytvořeny

COUNTRY.SYS - nejsou standardní ovladače, instalují se jinak

KEYBOARD.SYS

 

Pokud je dostupná extended nebo expanded, je možno použít pro zkopírování command.com vytvořený RAM disk. Pak změnou proměnné COMSPEC, aby odkazovala na command.com na RAM disku se nahraje command.com rychleji (SET COMSPEC = D:\COMMAND.COM).

 

EXPANDED MEMORY

pix8_2.gif (3746 bytes)

Programy napsané pro podporu EMS rozdělí svá data do 16ti kB logických stránek, které se nahrají do paměťové desky. Když program potřebuje určitou část dat, mapuje logické stránky z paměti do jedné z fyzických stránek. Je to pomalé, neustále se mapují stránky, lépe je využívat extended.

Výpis expanded:
C:\>EMM386

Zpřístupnění paměti extended:
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS

Uvolnění konvenční paměti použitím vysoké paměti:
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS
DOS = HIGH

Nařídí DOSu, aby přesunul své jádro z konvenční paměti do oblasti vysoké paměti, do prvního 64 kB segmentu paměti extended.

Bloky horní paměti:

DOSu můžeme nařídit, aby používal části rezervované paměti (UPPER MEMORY BLOCK). Když do config.sys dáme příkaz DOS = UMB (můžeme taky spojit DOS = HIGH, UMB), DOS se nahraje do vysoké paměti a řekne DOSu, že bude používat bloky horní paměti UMB.

 

EMM386.EXE

Používá se pro emulaci standardu LIM EMS při použití extended paměti. Aby byl funkční, je třeba zavést ovladač (před ním) pro extended paměť (C:\HIMEM.SYS). Použití od 80386 a výše, lze také zpřístupnit paměť od 640 kB do 1 MB. Její velikost závisí na tom, jak ji používají přidavné karty v konkrétním PC.

Parametry:

NOEMS - ovladač zpřístupní paměť upper, ale ne extended, můžeme použít, když chceme zpřístupnit tuto část paměti; pozor na kolize, je nutno nejprve zjistit, které části paměti jsou využívány a parametrem X zakázat přístup.

RAM - zpřístupní upper i EMS, standardně je zpřístupněna pouze paměť EMS. Např. máme nainstalován HIMEM.SYS, potřebujeme paměť o velikosti 2 MB, máme síťovou kartu, která používá adresový prostor mezi B000 až B800, chceme využít jak EMS, tak i upper:

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE RAM2048 X=B000-B800

 

Položky config.sys:

BUFFERS - počet vyrovnávacích pamětí pro diskové operace, zadání: BUFFERS = počet bufferů

FILES - počet současně otevřených souborů, zadání: FILES = počet souborů

LASTDRIVE - DOS podporuje dva typy diskových zařízení: disky - fyzické - logickéFyzické: A - C jsou fyzicky nainstaloványLogické: písmeno disku použité pro označení adresáře nebo RAM diskuDOS podporuje A - E, chceme-li přidat jiná písmena, použijeme LASTDRIVE=písmeno, písmeno určuje poslední logický disk, který chceme použít. Např. LASTDRIVE=M, M je nastaven jako poslední disk. Každý logický disk zabírá v paměti 80 - 90 B.

FCBS (file control block) - ve starších verzích DOSu se zjišťoval vstup a výstup souborů pomocí kontrolních souborových bloků. Od verze 2.0 se přešlo na file handles (příkaz FILE v config.sys). Aby se zajistila podpora pro starší programy, musí se uvést v config.sys: FCBS=16 (pokud programy hlásí chybu při otvírání souborů).

 

Použití ovladače SETVER

Při přechodu na DOS 5 a vyšší některé programy, které podporovaly dřívější verzi DOSu budou zobrazovat zprávu: Invalid DOS Version. SETVER hlídá požadavek programů na aktuální číslo verze DOSu a vrací mu verzi, na které program funguje.

 Zavedení: DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE (můžeme použít DEVICEHIGH).

Při inicializaci počítače se zobrazí zpráva "Starting MS DOS". Ihned po téo zprávě při stisku klávesy F5 není prováděno čtení souboru config.sys a autoexec.bat. Při stisku klávesy F8 jsou jednotlivé konfigurační příkazy prováděny přes [Y, N], v případě, že stiskneme ESC se provedou ostatní.

Config.sys lze rozdělit do bloků. V tom případě uvedeme:

 [MENU] - uvádí blok hlavní konfigurační nabídky

MENUITEM=jméno bloku, text - definice konfigurační nabídky, pokud neuvedeme čárku a text, vypíše se na obrazovku jméno bloku.

MENUDEFAULT=jméno bloku, čas - definuje, který blok se automaticky spustí po uplynutém čase

INCLUDE =jméno bloku - určuje provádění příkazů zadaného bloku

 

 Příklad config.sys:

[MENU]
MENUITEM=ACAD, KONFIGURACE pro ACAD
MENUITEM=DOS, konfigurace pro DOS
MENUDEFAULT=DOS,5

[DOS]
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
BUFFERS=40,0
FILES=100
DOS=UMB
FCBS=4,0
DOS=HIGH
DEVICEHIGH=C:\DOS\SETVER.EXE

[ACAD]
DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
BUFFERS=40,0
FILES=60
FCBS=4,0
DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
STACKS=9,256