Inicializace počítače

Může probíhat pomocí studeného nebo teplého startu.

Studený start operačního systému probíhá v těchto krocích:

a) čtení diskety A: , mohou nastat tyto případy:
- v mechanice A je systémová disketa, potom se operační systém zavede a již se nepokračuje bodem b)
- v mechanice A není systémová disketa, v tom případě se zavádění přeruší a uživatel je vyzván k nápravě situace v mechanice A není žádná disketa, potom ROM BIOS pokračuje bodem b)

b) čtení z pevného disku C: je-li disk C systémový, pak se operační systém zavede, není-li systémový, nebo je v poruše, počítač se zastaví.

Teplý start se vyvolá stiskem kombinace kláves CTRL+ALT+DEL. Při teplém startu proběhne vše jako při studeném kromě bodu 1.