Životopis, základní údaje a jejich uspořádání

 Životopis je pravdivé, věcné a stručné vystižení základních faktů z průběhu života. Seznamuje adresáta s dosavadním životem autora životopisu, s jeho činností, znalostmi a zkušenostmi, podává jeho nepřímou charakteristiku ( adresát si na jeho základě vytváří obraz o autorově životě a o jeho vlastnostech ). Životopis se zpracovává rozmanitými formami podle jeho účelu. Často slouží jako příloha žádosti a přihlášky, pak může mít dvojí formu: je slohově uceleným útvarem, v němž jsou věcné údaje podány se snahou o co největší objektivitu, jindy se životopisné údaje zaznamenávají heslovitě do dotazníků s předtištěnými rubrikami.

Vedle toho životopisy i v oblasti umělecké a publicistické, např. ve vzpomínkách na údobí života významné osobnosti ( vypravuje se v 3., nebo v 1. osobě se subjektivním zabarvením, někdy dokonce i v 2. osobě - jako by se osobnosti v rozhovoru připomínalo, co prožila ).

  Životopis by měl obsahovat tyto údaje:

  1. datum a místo narození
  2. stav ( svobodný ( -ná ), ženatý ( vdaná ))
  3. jména a povolání rodičů, případně sourozenců
  4. údaje o návštěvě základní, střední nebo vysoké školy s udáním prospěchu (pokud ho máte výborné, jinak asi radši neuvádět)
  5. zájmy (související s povoláním, o které žádáte)
  6. informace o zdravotních a sociálních poměrech

Poznámky Teamu MATURITA.CZ - životopis pro přijetí do zaměstnání

k bodu 1.
Víme, že spoustu škol říká, že musíte uvádět datum narození. Je to ještě bohužel pozůstatek komunismu. Koho má co zajímat Váš věk. Někdo Vás nevezme kvůli tomu, že jste přiliš mladí (=nemůžete mít tolik zkušeností jako někdo starší), někdo vás nevezme kvůli tomu, že jste přiliš staří. Obojí je diskriminace na základě věku. Záleží přece na tom, co umíte a ne kolik je Vám let. Pokud něvěříte, zkuste si někdy poslechnout lidi, kterým je tak kolem 50 let a shánějí práci. Jsou téměř bez šance většinou jenom tím, že někde uvedou svůj věk. Samozřejmě, když ho neuvedou a pak je pozvou na pohovor, tak je potom můžou slušně vyhodit, ale taky je můžou vzít, protože si uvědomí, že tenhle člověk opravdu něco umí, i když už nemá nejreprezentativnější vzhled. Tato diskriminace se ale netýká pouze starších lidí, týká se i Vás po skončení školy. Až Vás nebudou chtít nikam vzít, protože "přece ještě nemůžete mít žádné zkušenosti" nebo protože jste příliš mladí a stejně byste jim za chvíli odešli někam jinam, případně se brzy vdáte, budete mít děti apod (jedná se o skutečné příběhy, které zažila naše kamarádka)

k bodu 2
jaký vliv má na Vaše povolání jestli jste svobodní nebo máte už svatbu za sebou. Opět stejný způsob diskriminace.

k bodu 3
Pokud po Vás budou někde chtít i informace o vašich rodičích, tak to radši to do této firmy ani nezkoušejte, protože to musí být nějací zakuklení bolševici. Jaký je vztah mezi Vašimi rodiči a vaším pracovním úsilím? To spíše zjišťují, jestli Váš tatínek není nějaký papaláš, který by jim mohl na...t na hlavu. U takové firmy nestojí za to pracovat, protože taková firma se za Vás těžko někdy postaví a zřejmě Vás při nejbližší příležitosti stejně vyrazí. Tak proč s nimi ztrácet čas. Naštětstí tento bod už skoro žádná firma dnes nevyžaduje, protože si sami uvědomili, že to je blbost ptát se na povolání vašich rodičů.

A závěr...?

Toto jsou principy jak by to asi mělo být. Víme však, jak to v naší společnosti chodí, a že firmy ještě stále některé z těchto bodů vyžadují. Pokud bychom psali životopis my, tak bychom datum narození asi vynechali, stav (svobodný/ženatý/vdaná) bychom vynechali určitě stejně jako informace o rodičích a sourozencích. Jestliže však vyplňujete nějaký předpřipravený dotazník, tak moc šancí nemáte. Když vám na daném zaměstnavateli zase tak moc nezáleží (protože třeba žádáte u 20 firem a tato je jenom na okraji vašeho zájmu), můžete zkusit obhájit, že tyto informace neříkají nic o tom, kolik toho umíte. Jestliže budou trvat na tom, že to tam musí být, můžete se jich zeptat, jestli si uvědomují, že se dopouštějí diskrimance a že toto je trestně stíhatelné (můžete zkusit i blafovat a říct, že jste si celý rozhovor nahrávali na svůj diktafon, a že tato nahrávka bude asi velice zajímat příslušné orgány...:-))

Pokud Vám na zaměstnání opravdu záleží, tak budete muset asi udělat všechno, co po Vás budou požadovat. Mějte však na paměti, že zaměstnání je oboustraný svazek, kdy Vás zaměsnavatel zaměstnává, ale Vy se rovněž zavazujete pracovat pro něj. Svazek musí být výhodný pro obě strany, proto pokud Vám zaměstnavatel z nějakých důvodů nevyhovuje, nestyďte se s ním slušně rozloučit a jít někam jinam.

Jestliže máte nějaké učitele, s kterými se o tomto dá mluvit, tak jim můžete řici, že jste četli tyto názory a můžete si s nimi o tomto problému popovídat (dá se s tím docela dobře "zabít" celá hodina... :-). Je to totiž velice zajímavé téma, které se týká Vás všech, ale týká se i Vašeho učitele, vašich rodičů atd. Je proto důležité o tom mluvit. Napište nám pak (na maturita@maturita.cz), co si o tom myslí ostatní. Ahoj Team MATURITA.CZ

Takže na úplný závěr: chceme jenom upozornit na to, že některé z informací o Vás jsou čistě vaše věc a nikdo nemá právo se vás na ně vyptávat. Bohužel se často stává, že toto zaměstnavatelé nerespektují nebo ani repektovat nechtějí. Je těžko radit co pak dělat, záleží vždy na konkrétní situaci. Pokud už s tímto máte nějaké zkušenosti, napište nám o tom

Pro zajímavost uvádíme odkaz, kde je uvedeno několik nepřípustných otázek, kterých se Vás nesmí zeptat během přijímacího pohovoru do zaměstnání. Jedná se bohužel o situaci v USA a článek je pouze v angličtině. Otázky jsou však psané celkem lehkou angličtinou, takže pokud máte nějaké základy, budete určitě rozumět (když budeme mít chvíli času, tak je určitě přeložíme-pokud byste nám chtěl někdo pomoc a přeložit je, byli bychom moc rádi). Vedle otázek jsou uvedeny ekvivalenty, na které je možno se ptát:
http://content.careers.msn.com/GettingHired/Interviews/htg_illegal.asp