Jazyk a získávání informací

Jazyk je nástroj k získávání a sdělování informací.

Informace je zpráva, která snižuje neznalost jedince.

Informace:
a) akt sdělení zprávy
b) její obsah

Informatika je nauka, která se zabýva zpracovávání informací.

Velkým zdrojem informací jsou knihovny.

Knihovny: - půjčují lit.
- provádějí dokumentaci
- poskytují bibliografické infomace
- vypůjčují publikace ostatnícj knihoven

V knihovně lze knihu vyhledat v regále podle abecedy, nebo podl katalogů:

katalogy:
a) autorský
b) systematický
c) předmětový

Rešerše - informace o tom, v kterých pramench se pojednává o daném tématu.

Anotace - stručná informace o tematice díla