Vypravování

- seznamuje posluchače s dojmem, příběhem
- na začátku je úvod, který připraví posluchače
- na konci závěr shrnující dojmy, hodnotící; důsledky

Osnova:
1) úvod
2) Děj
a)

b)
c)
3) Závěr

- vyjadřovací prostředky musí dodávat vyprávění živost a názornost

Kompozice vypravování
- postup:
vyprávěcí

popisný
charakterizační
úvahový
prostě informační

Zápletka v textech
a) expozice
stupňování
napětí

rozuzlení

b) charakteristika
vyprávění
dějový popis

kolize
řešení