Přídavná jména

- adjektiva (slova ohebná, skloňují se)

Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása)

S podstatnými jmény se shodují v rodě, v čísle a v pádě (hnědý kůň, hnědá kráva, hnědé štěně, hnědá štěňata, hnědým štěňatům)

 Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací

 Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň

 VZORY:

* (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé

* (tvrdá př. jm. - ve tvaru jmenném) - mlád, mláda, mládo

* (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní

* (přivlastňovací př. jm.) - otcův, otcova, otcovo; - matčin, matčina, matčino

Stupňování*

1.stupeň
pozitiv
2.stupeň
komparativ
(-ejší, -ější, -ší, -í)
3.stupeň
superlativ
(nej- )
rychlý
vděčný
malý
hezký
rychlejší
vděčnější
menší
hezčí
nejrychlejší
nejvděčnější
nejmenší
nejhezčí

* Nepravidelné stupňování: dobrý - lepší, zlý - horší, velký - větší, malý